sé.bet

a cepat; cekatan: -- magarapan cekatan bekerja