gli.dug, ngli.dug

a tidak sabar lagi; tidak dapat ditahan lagi: gedegné ~ marahnya tidak dapat ditahan lagi