gle.bus, ma.gle.bus

1. v mengepul (tt asap)

2. v membual-bual (tt air)

Kata Turunan:

gle.bus-gle.bus

1. v mengepul berkalikali (tt asap)

2. v membual berkali-kali (tt air)