crét.cét, crét.cét.ang

v cecerkan;teteskan;

Kata Turunan:

crét.cét.anga

v dicecerkannya; diteteskannya;

ka.crét.cét.ang

v dicecerkan (oleh); diteteskan (oleh);

ma.crét.cét.an

v berceceran; bertetesan;

nyrét.cét

v berceceran, bertetesan;

nyrét.cét.ang

v mencecerkan; meneteskan;

pa.crét.cét

v berceceran; bertetesan: getihné ~ di jalanné darahnya berceceran di jalan