me.yag-yag.an

v tersebar luas: ortané ~ beritanya tersebar luas