yab.in

v diimbasi: don biuné layu ~ api daun pisang itu layu diimbasi api;