be.kel.ang

v bekalkan; pakai bekal; bawa untuk bekal;