ma.ge.sah

v berbincang-bincang; mengobrol; bersenda gurau: ia demen pesan ~ ia senang sekali berbincang-bincang;