na.si wong-wongan

nasi yg dibentuk menyerupai manusia, untuk sajen penolak bala;