pa.nya.wang.an

n bangunan suci tempat bersembahyang