1mus.ti

adv pasti: yén tusing alangan -- ia teka kalau tidak ada rintangan pasti ia datang