ulak.in

v dg ulakan (cara menghukum orang zaman dahulu)