mri.ka.ang

v kesanakan: ~ kedik bergeserlah ke sana sedikit, kesanakanlah sedikit;