ngu.lah

v menghalau: ~ siap menghalau ayam: ~ kedis menghalau burung;