1du.ka

Asi a marah;

Kata Turunan:

du.ka.in

v marahi;

du.ka.ina

v dimarahinya;

ka.du.ka.in

v dimarahi (oleh);

nu.ka.in

v memarahi