ma.tah gedé

penari rangda pada lakon Calonarang sebelum memakai topeng rangda;