be.ba.yan

n nasib jelek atau penyakit yg akan menimpa sso;