1ba.sah

n hama; penyakit tanaman: padin tiangé kena -- padi saya kena hama