1dén

n sebelah utara: -- bukit sebelah utara bukit (Buleleng)