ma.man.tang

a terlentang tidak dapat bergerak (tt keadaan orang sakit)