3Wong

n ingkel yg pertama (Wong, Sato, Mina, Manuk, Taru, Buku)