gar.gar.ang

v uraikan; serakkan: ~ jijihé apang énggal tuh serakkan gabah itu supaya cepat kering;