ka.da.yuh.in

1. v diberi berteduh (oleh)

2. v diberi berembun (oleh)