ma.da.wa

v berpanjang: taliné ~ adepa tali itu berpanjang satu depa;