2da.ut, da.ut.in

v seka tubuh dg kain basah;

Kata Turunan:

da.uta

v disekanya tubuh dg kain basah;