mah.bah

v menguraikan; mengantarkan: buka ~ benang buut, ki spt menguraikan benang kusut; ia ~ sangkepé ento dia menyampaikan kata pengantar pd rapat itu;