2ku.ting, ku.ting-ku.ting.an

a berkunang (tt pandangan): mara bangun paningalanné ~ baru bangun matanya berkunangkunang