ngen.jor.ang

v menjulurkan; mengunjurkan: ia ~ limané ia menjulurkan tangannya;