ngeng.kek

v memendekkan leher: kedis ento ~ burung itu memendekkan leher