pa.ngen.deh (pen.deh)

n orang yg beramai-ramai mengejar penjahat