ka.en.deh.ang (ken.deh.ang)

v ditimbulkan keributan agar orang berdatangan (oleh);