ngem.pu

v mengasuh: ia seleg ~ adinné ia rajin mengasuh adiknya;