ém.péd, ngém.péd

1. v agak merendah: ~ pajalan bébék ento bebek itu me-rendah jalannya

2. v merunduk: carang nyambuné ~ misi buah cabang jambu itu merunduk berisi buah lebat

3. v sarat: bémoné ento ~ liunan muatan bemo itu sarat muatan