1aci-aci

n upama; upami Asi; pinda;

Kata Turunan:

meng.aci-aci.kan

v ngupamaang;ngupamiang; mindayang: anak itu~ bambu itu sbg sebilah pedang anak cerik ento ngupamaang tiingé satmaka kléwang; anak alit punika ngupamiang peringé minakadi kléwang;

aci-acian

n keneh; pikenoh Asi;

aci-acinya

adv upamané; upaminé

2aci-aci

n kayu ané anggon ngulung layar jukung/jangolan