ka.ca.dang

1. v dihadang (oleh)

2. v ditadah (oleh)