ba.ag-bi.ing

a merah padam (krn marah atau sakit): ~ muané mara ningeh munyi buka kéto merah padam wajahnya setelah mendengar perkataan spt itu