Bahasa Bali Bahasa Indonesia

bu.rik

n bopeng: mua -- muka (wajah) bopeng