Bahasa Bali Bahasa Indonesia

sem.ped.ina

v dimarahinya dg kata-kata yg pedas