Bahasa Bali Bahasa Indonesia

sem.peda

v dimarahinya dg kata-kata yg pedas;