Bahasa Bali Bahasa Indonesia

ma.sem.ped

v dimarahi dg kata-kata yg pedas;