Bahasa Bali Bahasa Indonesia

1lam.pak

a longgar (tt jarak tanam): -- pesan pamulaan padiné sangat longgar (jarak tanam) tanaman padi itu;