Bahasa Bali Bahasa Indonesia

nglam.bés

v melempar dg air;