upa.ka.ra.in

v mohonkan berkah dg persembahan upakara;