Bahasa Bali Bahasa Indonesia

2nem, nem.in

v ajak bercakap-cakap: ~ malu tamiuné ajaklah bercakap-cakap tamu itu;