na.ra singa

penjelmaan Wisnu berbentuk manusia berkepala singa