umal

v renggang; kurang rapat (pintalan): tali -- pintalan tali renggang (kurang rapat)