a.ki.jap.an

n sebentar; tidak lama: ~ barong, ki sangat lama;