Bahasa Bali Bahasa Indonesia

1wa.ya

adv nyata-nyata; pasti: -- ia ané nyuang nyata-nyata ia yg mengambil;ngwa.ya v terus terang: ia -- ngidih pipis